Kompletní vedení finančního účetnictví
Objednat

Zpracování daňových přiznání

Kompletní vedení finančního účetnictví

Mzdové účetnictví, účetní agenda

Kompletní vedení finančního účetnictví

(daňová evidence i podvojné účetnictví)

 • Vedení běžné agendy (účetní deník, hlavní kniha, kniha závazků a pohledávek aj.)
 • Závěrkové operace a optimalizace daňové povinnosti
 • Evidence hmotného, nehmotného, finančního majetku, začlenění do odpisových skupin, výpočet účetních a daňových odpisů
 • Vedení skladové evidence zásob, vystavování příjemky a výdejky ze skladu
 • Fakturace – vystavování faktur a účtování přijatých faktur tuzemských i zahraničních
 • Pokladna – vystavování a účtování příjmových a výdajových pokladních dokladů
 • Banka – účtování bankovních výpisů, generování platebních příkazů
 • Zastupování před finančním úřadem, případně jinými úřady
 • zpracování EET včetně kontroly úplnosti dat na webu finanční správy
 • účtování operativního a finanční leasingu
 • cestovní příkazy – výpočet stravného a cestovních náhrad, kniha jízd

Zpracování daňových přiznání a elektronické odeslání na úřady

 • daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • daně z příjmů fyzických osob, srážková daň, daň vybíraná zvláštní sazbou aj.
 • daně z příjmů právnických osob - rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu
 • silniční daně
 • spotřební daně,
 • daně z nemovitostí aj.

Mzdové účetnictví, osobní agenda

 • zpracování mezd včetně vyhotovení příslušných dokumentů (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, o činnosti, přihlášení a odhlášení pracovníka na příslušných správách, přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.)
 • vedení personalistiky (Pracovní smlouvy, přihlášení a odhlášení zaměstnance aj.)
 • vyhotovení podkladů pro zaměstnance (Evidenční list důchodového zabezpečení, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Zápočtový list atd.)
 • výpočet ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • zastupování před Českou správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou, případně jinými úřady
Ceník

KONTAKT

Ing. Jitka Bařinová

IČ 88537048

Bílinská 496/7

190 00 Praha 9

Mobil 00420 776 180 650

E-mail: info@uctop9.cz

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.